Nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020

BTW (Omzetbelasting)

Voor alle eenmanszaken: een nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020
Wie een eenmanszaak heeft of om een andere reden als individu met BTW-aangiften te maken heeft – bijvoorbeeld vanwege de aanschaf van zonnepanelen – kreeg van de belastingdienst een BTW-nummer toegekend. Feitelijk bestond dit nummer uit niet veel meer dan het burgerservicenummer (BSN) van de betreffende ondernemer, voorafgegaan door de letters NL en aangevuld met bijvoorbeeld B.01. In 1985, toen het fiscaal nummer (de voorloper van het BSN), door de belastingdienst werd ingevoerd, diende dat nummer uitsluitend voor de automatisering van de loonbelasting door de belastingdienst, maar inmiddels maken tal van instanties er gretig gebruik van.
Tegenwoordig is het bovendien zo dat een ondernemer zijn of haar BTW-nummer op facturen en de eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media moet vermelden. Het combineren daarvan met de informatie die ten gevolge van de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegankelijk is, zoals de geboortedatum en het woonadres van een ondernemer, maakt het wel erg gemakkelijk om hier identiteitsfraude mee te plegen. Bovendien zijn we eindelijk ook in Nederland privacy-bescherming wat belangrijker gaan vinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belastingdienst daarom in december 2018 opgedragen om alle eenmanszaken en andere personen die in Nederland een BSN-gerelateerd BTW-nummer hebben van een nieuw BTW-identificatienummer (BTW-id) te voorzien.
In oktober 2019 is de belastingdienst eindelijk begonnen met het versturen van brieven, waarin de betreffende ondernemers worden geïnformeerd over hun nieuwe, ‘betekenisloze’ BTW-identificatienummer, dat per 1 januari 2020 gebruikt moest worden in externe communicatie. Tot 1 januari 2020 moest op facturen en een eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media nog het BTW-nummer worden vermeld dat geldig was tot en met 31 december 2019, maar per 1 januari 2020 kwam hier het nieuwe nummer voor in de plaats. Het is dus van belang om deze gegevens, als je dat nog niet gedaan hebt, aan te passen. Ditzelfde geldt voor het geldige BTW-nummer bij handel met andere ondernemers binnen de Europese Unie.
In de communicatie met de belastingdienst blijft daarentegen ook na die datum het oude BTW-nummer (dat net als voorheen omzetbelastingnummer, oftewel ob-nummerwordt genoemd) in gebruik.

Mededeling voor onze klanten: van de brief die je hierover van de belastingdienst ontvangt of inmiddels hebt ontvangen willen wij erg graag een afschrift. Een fotokopie of een digitale scan is voldoende, maar met foto’s vanaf de keukentafel hebben wij slechte ervaringen omdat ze vaak moeilijk leesbaar zijn.