Kopen bij een ondernemer buiten Nederland

BTW (Omzetbelasting)

Kopen bij een ondernemer buiten Nederland (BTW)

Een BTW-plichtige ondernemer die in Nederland BTW betaalt mag die zogeheten voorbelasting (behoudens enkele uitzonderingen) verrekenen met zijn of haar eigen BTW-aangifte. Maar omdat de BTW uiteindelijk bedoeld is als belastingheffing bij de eindverbruiker van goederen of diensten is daarvoor in overleg met de andere EU-landen eveneens een regeling ontwikkeld.

Wanneer je zelf in Nederland BTW-plichtig bent hoef je echter ook bij zakelijke aankopen in andere landen in veel gevallen geen BTW te betalen. Betreft het goederen dan spreken we officieel van 0% BTW, betreft het diensten dan noemen we dit doorgaans de verleggingsregeling. Deze regelingen gelden wanneer je binnen de Europese Unie (EU) zaken doet met een ondernemer die op zijn of haar beurt in eigen land BTW-plichtig is. Dit heet in het jargon een intracommunautaire prestatie (ICP), en hiervoor is vereist dat jij jouw Nederlandse BTW-nummer kenbaar maakt aan die buitenlandse leverancier. Die kan, via een website van de Europese Unie genaamd het VAT Information Exchange System (VIES), nagaan of het door jou opgegeven BTW-nummer correct is, en moet dat nummer bovendien vermelden op de factuur die aan jou wordt toegestuurd of uitgereikt. Als aan deze voorwaarden is voldaan betaal je dus geen BTW aan die buitenlandse leverancier. Overigens ben je dan nog wel verplicht om het bedrag van deze aankoop op te geven in je eigen BTW-aangifte (rubriek 4b). Is door de buitenlandse leverancier 0% BTW in rekening gebracht of de BTW verlegd dan moet jij daarover, namens hem of haar, alsnog het in ons land geldende BTW-percentage afdragen, maar tegelijkertijd mag je datzelfde bedrag ook als (extra) voorbelasting (rubriek 5b) weer in je aangifte aftrekken. Dit is dus louter een administratieve verplichting, die geen effect heeft op je eigen BTW-afdracht.

Koop je iets van buiten de Europese Unie dan betaal je daarover (aan de douane, de transporteur of mogelijk zelfs de postbode) alsnog BTW, en mogelijk bovendien invoerrechten. Deze betaalde BTW bij invoer kun je gewoon, net als in Nederland betaalde BTW, aftrekken in je BTW-aangifte (eveneens in rubriek 5b), eventuele invoerrechten kun je daarentegen niet terugvragen.