Buitenlandse BTW betalen en terugvragen

BTW (Omzetbelasting)

Buitenlandse BTW betalen en terugvragen
Als je in Nederland BTW betaalt mag je dat BTW-bedrag verrekenen met de BTW die je over je eigen omzet aan de belastingdienst verschuldigd bent. Maar in het buitenland betaalde BTW (Duitsland: MWSt, Frankrijk: TVA, enzovoort) mag je natuurlijk niet aftrekken alsof het Nederlandse voorbelasting is. Toch is er soms de mogelijkheid om die buitenlandse BTW achteraf terug te vragen, en dat kan dan, tenminste als het om een ander land binnen de Europese Unie (EU) gaat, elektronisch via een speciaal onderdeel van de website van de Nederlandse belastingdienst.
Binnen negen maanden na afloop van het kalenderjaar kun je zo’n verzoek om teruggave van buitenlandse BTW indienen, met daarbij ingescande afbeeldingen van de rekeningen en bonnetjes waaruit die buitenlandse BTW blijkt. De Nederlandse belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat jouw verzoek wordt doorgestuurd naar de belastingdienst in het betreffende EU-land. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je overigens wel inlog-gegevens nodig.
Niet van alle kosten die je in het buitenland maakt kun je echter de BTW terug krijgen; bijvoorbeeld de buitenlandse BTW van hotelovernachtingen en andere verblijfkosten komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Verder geldt er een (per land verschillend) minimumbedrag aan buitenlandse BTW.