Wet op de identificatieplicht (WID)

Over artiesten

Wet op de identificatieplicht (WID)
In 2005 werd in Nederland de Wet op de identificatieplicht (WID) ingevoerd. Tot die tijd, sinds 1994, gold identificatieplicht uitsluitend nog voor een aantal met name genoemde situaties, zoals indienstreding bij een werkgever, het bezoeken van risicovolle voetbalwedstrijden en het zwart-reizen in het openbaar vervoer. Maar sinds het in werking treden van de algemene identificatieplicht dient iedereen vanaf 14 jaar zichzelf nu op verzoek van een overheidsdienaar of officiële instantie te kunnen identificeren: politie, ziekenhuizen, banken en noem maar op. Soms is daarvoor een eventueel rijbewijs voldoende, in andere gevallen is hiervoor een geldig paspoort of ID-bewijs vereist.
Artiesten zijn verplicht om telkens wanneer zij een gage ontvangen – ook wanneer er uitsluitend sprake is van een vergoeding op basis van de zogeheten kleine-vergoedingsregeling (KVR) – voor een optreden aan hun opdrachtgever een kopie van hun paspoort of ID-bewijs te overhandigen; in die situatie is een kopie van een eventueel rijbewijs dus niet voldoende. Verder moet dit paspoort c.q. dit ID-bewijs geldig zijn op de dag waarop het optreden plaatsvindt.
Veel artiesten hebben tegenwoordig hun paspoort of ID-kaart ingescand, en veel opdrachtgevers van artiesten stellen het zeer op prijs wanneer zij deze alvast per mail ontvangen nog voordat het optreden plaatsvindt.