Modelovereenkomsten

Over artiesten

Modelovereenkomsten
Als tijdelijk alternatief voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), die met ingang van 2016 werd afgeschaft, zijn er inmiddels talrijke voorbeeldovereenkomsten ontwikkeld, waarin opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen vastleggen dat er wel of geen dienstverband wordt aangegaan.
Een aantal belangenorganisaties voor artiesten heeft in eendrachtig overleg twee modelovereenkomsten voor de artiestensector ontwikkeld, en ook die konden de goedkeuring van de belastingdienst wegdragen. Het betreft:
Voorbeeldovereenkomst artiestenregeling individueel
Voorbeeldovereenkomst artiestenregeling gezelschap
Ook voor docenten in het kunst- en cultuuronderwijs is inmiddels een voorbeeldovereenkomst beschikbaar: 
Voorbeeldovereenkomst kunst- en cultuureducatie
Verder zijn er op de website van de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten te vinden voor onder andere dansdocenten, gastdirigenten, repetitors, regisseurs en choreografen.