BTW voor artiesten en dirigenten: wat is een optreden?

Over artiesten

BTW voor artiesten en dirigenten: wat is een optreden?
Voor het optreden van een artiest geldt in Nederland het lage tarief van 9% BTW. In de wet staat bovendien geschreven dat er sprake moet zijn van een middellijk of onmiddellijk optreden, waardoor dit lage BTW-tarief dus ook van toepassing is op ‘optredens’ waarbij geen publiek aanwezig is, zoals het meewerken aan een CD- of DVD-opname.
Maar wanneer is iemand een artiest? Artiest is bijvoorbeeld wel een zanger, musicus, acteur, goochelaar, acrobaat enzovoort. Geen artiesten zijn daarentegen een geluids- of lichttechnicus of andere medewerkers aan een optreden die zelf niet uitvoerend bezig zijn.
Mede dankzij een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem uit oktober 2011 worden ook dirigenten sindsdien normaalgesproken als artiesten beschouwd, tenminste wanneer de door hun geleide repetities uiteindelijk uitmonden in een optreden en diezelfde dirigent ook daaraan deelneemt. Dit betekent dus nog wel dat de dirigent van een hobby-koor dat voor eigen genoegen zingt maar eigenlijk nooit een optreden heeft, over zijn honorarium niet het lage maar het hoge BTW-tarief moet afdragen. Ook een repetitor, die alleen maar piano speelt bij de wekelijkse zang- of muziekavond, zal 21% BTW over zijn vergoeding moeten afdragen.
Maar hoe zit het dan met repetities die wel ten behoeve van één of meer optredens plaatsvinden, als daar een aparte vergoeding tegenover staat? Een belangrijke algemene BTW-regel is dat zogeheten ‘deelprestaties’ mee mogen/moeten doen met het BTW-percentage van de ‘hoofdprestatie’. Een voorbeeld: een reiskostenvergoeding ten behoeve van een optreden wordt beschouwd als onderdeel van de gage voor dat optreden, en is daarom net als de afgesproken vergoeding belast met 9% BTW. Volgens diezelfde redenering vallen repetities, mits die leiden tot een optreden, in principe ook onder het lage BTW-tarief.
Discjockeys zijn een andere lastig te beoordelen categorie, immers sommige dj’s (en vj’s) beperken zich tot het min of meer bedienen van hun apparatuur, anderen stelen de show door zich als entertainer te gedragen of door op een artistieke manier verschillende muziek- of beeldfragmenten in elkaar te laten overlopen. Is dat laatste het geval dan kunnen ook discjockeys als artiest worden aangemerkt.