Downloads

Downloads

Wat staat waar?
In de afdeling Onze toelichtingen en rekenhulpen vind je informatie over een aantal onderwerpen die ook elders op de website aan de orde komen. Soms zijn dit op zichzelf staande teksten in pdf, maar vaak horen daar ook Excel-formulieren bij, die je hier eveneens kunt downloaden. Sommige toelichtingen en formulieren zijn per jaar verschillend, en in dat geval staat dat er uitdrukkelijk bij. Andere toelichtingen en rekenhulpen zijn jaaronafhankelijk.
De afdeling Externe handleidingen en formulieren bevat verwijzingen naar nuttige documenten die we aantroffen op websites van de belastingdienst of andere instellingen en collega’s.
Het onderdeel Jurisprudentie bestaat uit verwijzingen naar relevante uitspraken op fiscaal gebied van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie (Europese Unie).
De afdeling Overige downloads tenslotte brengt je bij diverse essentiële beleidsstukken en andere documenten, zoals openbare brieven van de staatssecretaris van financiën aan de Tweede Kamer.