Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen

Deze lijst is ook als pdf beschikbaar; om deze te downloaden klik je hier.

AAWAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet
AbwAlgemene bijstandswet [per 1 januari 2015 opgenomen in de Participatiewet]
ACMAutoriteit Consument & Markt
AFMAutoriteit Financiële Markten
AKWAlgemene Kinderbijslagwet
ANBIAlgemeen nut beogende instelling
AnwAlgemene Nabestaandenwet
AOVArbeidsongeschiktheidsverzekering
AOWAlgemene Ouderdomswet
APAutoriteit Persoonsgegevens
ARArtiestenregeling
AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming
AwbAlgemene wet bestuurswet
AWRAlgemene wet inzake rijksbelastingen
AWWAlgemene Wezen- en Weduwenwet
BbzBesluit bijstandsverlening zelfstandigen
BRPBasisregistratie Personen
BSNBurgerservicenummer
BtwBelasting over toegevoegde waarde
CRKBOCentraal Register Kort Beroepsonderwijs
DBADeregulering beoordeling arbeidsrelaties
DigiDDigitale Identiteit
DUODienst Uitvoering Onderwijs
EUEuropese Unie
HvJ EUHof van Justitie Europese Unie
IBInkomstenbelasting
IBANInternational Bank Account Number
ICPIntracommunautaire prestatie
IOAWInkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZInkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
IOWInkomensvoorziening Oudere Werknemers
IPVInhoudingsplichtigenverklaring artiesten
IVAInkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
KIAKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
KORkleineondernemersregeling
KVBKostenvergoedingsbeschikking
KVRKleine-vergoedingsregeling
LBLoonbelasting
LHLoonheffingen
MW St.Mehrwertsteuer
OBOmzetbelasting
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OVOBOmzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting
OZBOnroerendezaakbelasting
PwParticipatiewet [per 1 januari 2015]
PHPremieheffing
RSINRechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
RVORijksdienst voor Ondernemend Nederland
SBBISociaal belang behartigende instelling
SBIStandaard Bedrijfsindeling
SVBSociale Verzekeringsbank
TVATaxe a là valeur ajoutée
UStUmsatzsteuer
UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VARVerklaring arbeidsrelatie
VATValue Added Tax
VIESVAT Information Exchange System
VNPPVereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals
VpbVennootschapsbelasting
VofVennootschap onder firma
VOGVerklaring omtrent gedrag
WAWettelijke aansprakelijkheid
WABWet arbeidsmarkt in beweging
WajongWet arbeidsongeschikheidsvoorziening jonggehandicapten
WAOWet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [per 29 december 2005 opgenomen in de WIA]
WAZOWet arbeid en zorg
WGAWerkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIAWet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIDWet op de identificatieplicht
WMLWet minimumloon en minimumvakantiebijslag
WobWet openbaarheid van bestuur
WOZWet waardering onroerende zaken
WswWet sociale werkvoorziening
WWWerkloosheidswet
WWBWet werk en bijstand [per 1 januari 2015 opgenomen in de Participatiewet]
WwftWet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
ZEZZelfstandige en Zwanger
ZVWZorgverzekeringswet
ZWZiektewet