Factureren

Over beide

Factureren
De wet stelt allerlei eisen aan een deugdelijke factuur, waarbij het overigens gaat om regels die door de Europese Unie zijn opgelegd. Een opsomming van de vereisten:
– naam en adres van de leverancier
– het BTW-nummer van de leverancier
– naam en adres van de afnemer
– de datum van de factuur
– het nummer van de factuur (gebaseerd op een doorlopende nummering)
– een duidelijke omschrijving van de geleverde prestatie
– het gehanteerde BTW-percentage
– het BTW-bedrag
Niet in de wet vermeld, maar minstens zo belangrijk, is het natuurlijk om je facturen bovendien te voorzien van:
– het bankrekeningnummer waarop betaald moet worden
– de termijn waarbinnen er betaald moet worden