Lesgeven soms vrijgesteld van BTW

BTW (Omzetbelasting)

Lesgeven soms vrijgesteld van BTW
Het verzorgen van lessen in (onder andere) muziek, dans, drama en beeldende vorming aan deelnemers tot 21 jaar is wettelijk vrijgesteld van BTW. Daarbij geldt als peildatum de datum waarop de lessen van start gaan. Ook vrijgesteld van BTW is het verzorgen van (gast)lessen aan een officieel erkende school of opleiding. Overigens: wie als ondernemer vrijgestelde omzet heeft mag van de kosten die hij in verband daarmee maakt ook de betaalde BTW niet terugvragen.
Het geven van onder andere muziek- of dansles aan deelnemers van 21 jaar of ouder is belast met 21% BTW, tenzij – zoals hierboven al werd genoemd – die lessen plaatsvinden bij een officieel erkende school of ander opleidingsinstituut. Dit geldt dus voor privé-leerlingen van 21 jaar en ouder, maar ook voor je eventuele eigen groepjes cursisten enzovoort.
Een uitzondering hierop, die soms toch tot BTW-vrijstelling leidt, kan in bepaalde gevallen zijn dat er sprake is van een beroepsopleiding, ook al is dat dan aan een niet-erkend opleidingsinstituut. Een voorwaarde daarvoor is echter wel dat je als docent staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Meer informatie daarover is te vinden op www.crkbo.nl.