Buitenlandse BTW betalen en terugvragen

BTW (Omzetbelasting)

[Deze pagina van de website wordt nog herschreven en aangevuld]

Buitenlandse BTW betalen en terugvragen
Als je in Nederland BTW betaalt mag je dat BTW-bedrag verrekenen met de BTW die je over je eigen omzet aan de belastingdienst verschuldigd bent. Maar met in het buitenland betaalde BTW (Duitsland: MWSt, Engeland: VAT, enzovoort) mag dat natuurlijk niet. Toch is er soms de mogelijkheid om die buitenlandse BTW achteraf terug te vragen, en dat moet dan, tenminste als het om een ander land binnen de Europese Unie (EU) gaat, elektronisch via de website van de Nederlandse belastingdienst.
Binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar kun je zo’n verzoek om teruggave van buitenlandse BTW indienen, met daarbij ingescande afbeeldingen van de rekeningen en bonnetjes waaruit die buitenlandse BTW blijkt. De Nederlandse belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat jouw verzoek wordt doorgestuurd naar de belastingdienst in het betreffende EU-land.
Niet van alle kosten die je in het buitenland maakt krijg je echter BTW terug; bijvoorbeeld de buitenlandse BTW van hotelovernachtingen en andere verblijfkosten komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Verder geldt er een (per land verschillend) minimumbedrag aan buitenlandse BTW.