De galerie-afrekening

Over beeldende kunst

De galerie-afrekening
Kunsthandelaars, galeries en dergelijke moeten over hun omzet het hoge BTW-tarief van 21% afdragen. Om te voorkomen dat het hierdoor voor particulieren onnodig duur zou worden om bij een galerie een kunstwerk te kopen is in 1995 een bijzondere boekhoudkundige variant bedacht, die erop neerkomt dat, administratief gezien, de kunstenaar degene is die – voor de volledige overeengekomen prijs – het kunstwerk aan de koper levert: in dat geval hoeft die koper immers maar 9% BTW te betalen. De galerie brengt aan de kunstenaar vervolgens het bedrag in rekening dat als provisie bij verkoop was afgesproken; over dat bedrag berekent de galerie aan de kunstenaar 21% BTW, maar omdat heel veel kunstenaars een BTW-nummer hebben krijgen die dat (hoge) BTW-bedrag van de belastingdienst terugbetaald. Veel galeries (b)lijken dit in de praktijk overigens een ingewikkelde regeling te vinden, waardoor er nog wel eens iets mis gaat. Opletten dus!