Inhoudingsplichtigen-verklaring artiesten (IPV)

Over artiesten

Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten (IPV)
Artiestenbureaus, impresariaten, verloningsbureaus en ook sommige theater- of muziek-gezelschappen hebben een zogeheten  Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten. Dat is een door de belastingdienst afgegeven verklaring, waarin dat bureau of gezelschap wordt aangewezen als inhoudingsplichtige voor artiesten. In de praktijk betekent dit dat ook zij aan opdrachtgevers een all-in bedrag (ook wel uitkoopsom genoemd) mogen berekenen, waarbij niet de opdrachtgever maar het bureau of gezelschap de verantwoordelijkheid draagt voor de afdracht van de loonbelasting en sociale-verzekeringspremies.
Een Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten is vijf jaar geldig, en kan schriftelijk worden aangevraagd bij de belastingdienst in Utrecht. Een opdrachtgever die aan een bureau of gezelschap zo’n uitkoopsom betaalt doet er natuurlijk verstandig aan om van die verklaring een kopie te vragen, en die goed te bewaren.