Gageverklaring artiesten

Over artiesten

Gageverklaring artiesten
Is er met een artiest of een gezelschap geen (model)overeenkomst afgesloten en wordt de gage al evenmin uitgekeerd aan een bureau of gezelschap met een zogeheten Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten dan is de opdrachtgever voor de duur van het optreden de werkgever van de artiest.
Er moet dan een formulier voor de belastingdienst worden ingevuld, met daarop onder andere naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van de artiest, en uiteraard ondertekend.
Dit formulier, dat gageverklaring wordt genoemd, bevat bovendien een aantal vakjes waarin het afgesproken loon (de gage) kan worden genoteerd. Ook kan de artiest daarop invullen of hij wel of niet gebruik wenst te maken van de zogeheten kleine-vergoedingsregeling (KVR). Het ingevulde en ondertekende formulier moet, samen met een kopie van het paspoort of ID-bewijs van de artiest, door de opdrachtgever nog zeven jaar – de wettelijke bewaarplicht – worden bewaard.
Deze zogeheten Gageverklaring artiesten en beroepssporters kun je hier bekijken en downloaden van de website van de belastingdienst.