De gageverklaring artiesten

Over artiesten

De gageverklaring artiesten
Is er met een artiest geen (model)overeenkomst afgesloten en wordt de gage al evenmin uitgekeerd aan een bureau of gezelschap met een zogeheten Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten dan is de opdrachtgever voor de duur van het optreden de werkgever van de artiest.
Er moet dan een formulier voor de belastingdienst worden ingevuld, met daarop onder andere naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van de artiest, en uiteraard ondertekend.
Dit formulier heet de Gageverklaring artiesten, en bevat bovendien een paar vakjes waarin het afgesproken loon (de gage) kan worden genoteerd. Ook kan de artiest daarop invullen of hij wel of niet gebruik wenst te maken van de zogeheten kleine-vergoedingsregeling (KVR). Het ingevulde en ondertekende formulier moet, samen met een kopie van het paspoort of ID-bewijs van de artiest, door de opdrachtgever nog zeven jaar – de wettelijke bewaarplicht – worden bewaard.