De artiestenregeling

Over artiesten

[Deze pagina van de website is nog in ontwikkeling]

De artiestenregeling
Veel landen, waaronder Nederland, kennen een speciale regeling voor optredens van artiesten, die er kortgezegd op neer komt dat er (ook) in het land waarin wordt opgetreden sprake kan zijn van belastingheffing. De belastingdienst heeft hierover zelfs een aparte handleiding geschreven, die je hier kunt downloaden. Weliswaar wekt deze de indruk alleen voor het jaar 2015 bedoeld te zijn, maar op de website van de belastingdienst staat ook aangegeven dat deze tevens voor de jaren 2016 tot en met 2018 geldt (en naar wij aannemen inmiddels ook voor 2019). Omdat de daarin genoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) inmiddels is afgeschaft is dat gedeelte van die handleiding niet meer van kracht. In plaats daarvan mag er momenteel met door de belastingdienst goedgekeurde model-overeenkomsten worden gewerkt. Letterlijk schrijft de belastingdienst hierover:

De handleiding voor 2015 geldt ook voor 2016, 2017 en 2018
Er is geen ‘Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling’ voor 2016, 2017 en 2018. U kunt de handleiding voor 2015 ook voor 2016, 2017 en 2018 gebruiken, met uitzondering van de informatie over de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Met de wet DBA is de VAR is vervangen door modelovereenkomsten. Kijk voor meer informatie over de wet DBA op belastingdienst.nl/dba.

De wet DBA is overigens nog volop onderwerp van discussie, en wordt wellicht in 2020 vervangen door een andere regeling.