Oud nieuws

Oud nieuws

Lastenvermindering
In West Palm Beach (Florida) overleed op dinsdag 9 juni 2015 op 86-jarige leeftijd de befaamde Duitse bandleider/componist James Last. Wij gedenken zijn werklust, want zelfs in april 2015 stond hij nog, in Keulen, met zijn orkest op de bühne. In Nederland begon zijn carrière met de LP “James Last op Klompen” (1969), zijn laatste LP, “Wonderful Christmas” dateert uit 1994.

(10-06-2015)

Inschrijving Kamer van Koophandel niet meer gratis
Met ingang van 2013 is de verplichte jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel afgeschaft. Maar een aantal maanden geleden is er toch weer een bijdrage ingevoerd, ook al is dat dan alleen voor degenen die zich nieuw als ondernemer laten registreren.
Op 15 februari 2014 is namelijk een wetswijziging in werking getreden, waarin is bepaald dat iedere ondernemer, stichting of vereniging die in het Handels­register moet worden opgenomen een eenmalig inschrijfgeld van €  50,= verschuldigd is.
Toch zit hier een merkwaardig kantje aan. Immers enerzijds legt de overheid een verplichting op (het niet inschrijven van je bedrijf is namelijk een economisch delict, waarvoor je een behoorlijke boete kunt krijgen). Anderzijds dwingt diezelfde overheid je om kosten te maken voor het naleven van die wettelijke verplichting. Wij houden daar uit principe niet zo van.

(16-03-2014)

Zelfstandigenaftrek blijft vooralsnog behouden
In het belastingplan voor 2015 had de regering zich voorgenomen de zogeheten zelfstandigenaftrek voor ondernemers te schrappen. Deze aftrekpost, bedoeld voor ondernemers die jaarlijks minimaal 1225 uur aan hun onderneming besteden, levert zelfstandigen met een gering inkomen een belastingvoordeel van circa €  3.000,= per jaar op.
Hoewel deze aftrek in het leven is geroepen om zelfstandigen te compenseren voor alle risico’s die zij lopen en voor hun vaak belabberde pensioenopbouw leek het erop dat deze met ingang van 2015 zou sneuvelen door de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet. De beoogde belastingopbrengst van deze maatregel bedroeg namelijk 500 miljoen euro op jaarbasis.
Maar het kabinet Rutte-II had er in oktober 2013 gelukkig veel voor over om niet ten val te komen. Daardoor is in de onderhandelingen met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP overeengekomen de zelfstandigenaftrek bij nader inzien niet af te schaffen of te verlagen. En dat was voor veel ondernemers een enorme opluchting.

(14-10-2013)