Overige downloads

Downloads

Overige downloads

Belangrijke data inleveren BTW-boekhouding
Bijna alle ondernemers hebben een BTW-nummer, en moeten daarom iedere maand, ieder kwartaal of eenmaal per jaar een aangifte indienen. De BTW-regels van de belastingdienst zijn streng, en degenen die niet op tijd hun aangifte indienen en/of hun BTW-afdracht naar de belastingdienst hebben overgemaakt krijgen prompt een boete.
Voor een correcte, tijdige verwerking hebben wij natuurlijk tijd nodig, ook voor het stellen van vragen en voor overleg indien er iets onduidelijk is. Daarom hanteren wij al jaren­lang als stelregel dat we je boekhouding graag uiterlijk 10 dagen na afloop van het betreffende tijdvak in huis willen hebben.
In de bijlage vind je een overzicht van de belangrijke data voor je BTW-boekhouding 2017. Afhankelijk van het tijdvak (maand, kwartaal, jaar) waarover je telkens aangifte moet doen kun je daarin precies nalezen welke data voor jouw van belang zijn.
Wanneer je je aan de daarin vermelde data houdt kan er eigenlijk niks mis gaan met je BTW-verplichtingen ten opzichte van de belastingdienst. En als het een keertje niet mogelijk is om je boekhouding op tijd bij ons in te leveren dan verzoeken we je om daarover contact met ons op te nemen, zodat we kunnen bekijken of we daar in overleg een mouw aan kunnen passen. Hang of leg dit overzicht op een goed zichtbare plek en zet de data die in jouw geval van toepassing zijn bovendien in je agenda.
Download hier: datumlijst BTW 2017.pdf

Checklist gegevens administratie onderneming 2016
In deze lijst geven we je een opsomming van de gegevens die we nodig hebben voor het verzorgen van je administratie en het opstellen van de jaarrekening van je onderneming. Het betreft een standaardlijst, dus misschien is niet alles wat daarop vermeld staat voor jou van toepassing. Daarnaast hebben we gegevens van je nodig voor je aangifte inkomstenbelasting, maar daarvoor hebben we een afzonderlijke lijst gemaakt (zie hieronder).
Download hier: checklist gegevens administratie onderneming 2016.pdf

Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016
In deze lijst geven we je een opsomming van de gegevens die we nodig hebben voor het verzorgen van je aangifte inkomstenbelasting. Het betreft een standaardlijst, en hopelijk is niet alles wat daarop vermeld staat voor jou van toepassing.
Download hier: checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016.pdf