Factureren

Factureren
De wet stelt allerlei eisen aan een deugdelijke factuur, waarbij het overigens gaat om regels die door de Europese Unie zijn opgelegd. Een opsomming van de vereisten:
– naam en adres van de leverancier
– naam en adres van de afnemer
– de datum van de factuur
– het nummer van de factuur (gebaseerd op een doorlopende nummering)
– een duidelijke omschrijving van de geleverde prestatie
– het gehanteerde BTW-percentage
– het BTW-bedrag

Niet in de wet vermeld, maar minstens zo belangrijk, is het natuurlijk om je facturen bovendien te voorzien van:
– het bankrekeningnummer waarop betaald moet worden
– de termijn waarbinnen er betaald moet worden