Oud nieuws

Oud nieuws

Onderwerpen:
● In memoriam: Eric Timmermans (1959-2019)
● Laag BTW-tarief omhoog van 6% naar 9% per 1 januari 2019
● Lastenvermindering
● Inschrijving Kamer van Koophandel niet meer kosteloos

In memoriam: Eric Timmermans (1959-2019)
Op 24 juni 2019 overleed, aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte, onze collega Eric Timmermans. Hij was de oprichter en eigenaar van You Name It! Verloningsservice in Haarlem en daarnaast een bevlogen bassist en organisator. Wij hebben hem, heel veel jaren geleden alweer, leren kennen als een deskundige en sympathieke collega, en zullen zijn inbreng bij De Goede Raad zeer missen.
You Name It! Verloningsservice wordt voortgezet door Mikel Koster, die al enige tijd als zakelijk partner bij het bedrijf betrokken was.

(02-07-2019)

Laag BTW-tarief omhoog van 6% naar 9% per 1 januari 2019
In Nederland gelden twee BTW-tarieven (of eigenlijk drie, als je ook BTW-loze inkomsten en uitgaven meetelt). Het lage tarief gold van oudsher voor tal van eerste levensbehoeften, het hoge tarief voor alle overige bestedingen. In de loop der jaren is, vaak om politieke redenen, het lage tarief ook voor diverse andere uitgaven gaan gelden, zoals boeken, kunstverkoop en -verhuur door kunstenaars, entreegelden en gages voor artiesten, de fietsenmaker en de kapper.
Op Prinsjesdag, 18 september 2018, werd het zogeheten Belastingplan 2019 officieel bekendgemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan vormde de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Deze wijziging treft alle Nederlanders in de portemonnee, omdat hun dagelijkse boodschappen duurder worden. Maar bovendien heeft deze maatregel gevolgen voor veel kleine ondernemers die tegen het lage tarief diensten verrichten of goederen leveren, omdat de kans dat zij desondanks nog geheel of gedeeltelijk van de zogeheten kleine-ondernemersregeling gebruik kunnen maken hierdoor is afgenomen. De maximumbedragen en berekeningen van die regeling veranderen per 1 januari 2019 namelijk niet.
De datum waarop je een factuur verstuurt is in principe bepalend voor het toe te passen BTW-tarief (6% of 9%). Maar omdat je uiterlijk voor de 15e van de maand volgend op de maand waarin je een prestatie hebt geleverd een factuur behoort te sturen geldt voor leveringen en diensten die vóór december 2018 hebben plaatsgevonden nog wel het ‘oude’ lage (6%) BTW-tarief.

(25-09-2018)

Lastenvermindering
In West Palm Beach (Florida) overleed op dinsdag 9 juni 2015 op 86-jarige leeftijd de befaamde Duitse bandleider/componist James Last. Wij gedenken zijn werklust, want zelfs in april 2015 stond hij nog, in Keulen, met zijn orkest op de bühne. In Nederland begon zijn carrière met de LP “James Last op Klompen” (1969), zijn laatste LP, “Wonderful Christmas” dateert uit 1994.

(10-06-2015)

Inschrijving Kamer van Koophandel niet meer gratis
Met ingang van 2013 is de verplichte jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel afgeschaft. Maar een aantal maanden geleden is er toch weer een bijdrage ingevoerd, ook al is dat dan alleen voor degenen die zich nieuw als ondernemer laten registreren.
Op 15 februari 2014 is namelijk een wetswijziging in werking getreden, waarin is bepaald dat iedere ondernemer, stichting of vereniging die in het Handels­register moet worden opgenomen een eenmalig inschrijfgeld van €  50,= verschuldigd is.
Toch zit hier een merkwaardig kantje aan. Immers enerzijds legt de overheid een verplichting op (het niet inschrijven van je bedrijf is namelijk een economisch delict, waarvoor je een behoorlijke boete kunt krijgen). Anderzijds dwingt diezelfde overheid je om kosten te maken voor het naleven van die wettelijke verplichting. Wij houden daar uit principe niet zo van.

(16-03-2014)