Oud nieuws

Oud nieuws

Lastenvermindering
In West Palm Beach (Florida) overleed op dinsdag 9 juni 2015 op 86-jarige leeftijd de befaamde Duitse bandleider/componist James Last. Wij gedenken zijn werklust, want zelfs in april 2015 stond hij nog, in Keulen, met zijn orkest op de bühne. In Nederland begon zijn carrière met de LP “James Last op Klompen” (1969), zijn laatste LP, “Wonderful Christmas” dateert uit 1994.
André Rieu heeft inmiddels getwitterd “diep geschokt te zijn door het overlijden van James Last”.
(10-06-2015)

Invoering IBAN
De bankrekeningnummers zijn in 2014 nogal wat langer geworden. Per 1 februari 2014 zou het gebruik van deze zogeheten IBAN (International Bank Account Number), dat uit maar liefst 18 tekens bestaat, al verplicht worden, maar dit werd uitgesteld tot 1 augustus 2014.
Maar sindsdien is het gebruik van IBAN verplicht. Goed om te weten is bovendien dat de banken niet (meer) controleren of nummer en tenaamstelling bij elkaar horen, met andere woorden: maak je een vergissing bij het invullen van een IBAN dan leidt dat ertoe dat een betaling al snel bij de verkeerde terechtkomt, en de bank neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
Wie meer wil weten over IBAN kan kijken op www.overopiban.nl.
(19-08-2014)

Inschrijving Kamer van Koophandel niet meer gratis
Met ingang van 2013 is de verplichte jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel afgeschaft. Maar een aantal maanden geleden is er toch weer een bijdrage ingevoerd, ook al is dat dan alleen voor degenen die zich nieuw als ondernemer laten registreren.
Op 15 februari 2014 is namelijk een wetswijziging in werking getreden, waarin is bepaald dat iedere ondernemer, stichting of vereniging die in het Handels­register moet worden opgenomen een eenmalig inschrijfgeld van €  50,= verschuldigd is.
Toch zit hier een merkwaardig kantje aan. Immers enerzijds legt de overheid een verplichting op (het niet inschrijven van je bedrijf is namelijk een economisch delict, waarvoor je een behoorlijke boete kunt krijgen). Anderzijds dwingt diezelfde overheid je om kosten te maken voor het naleven van die wettelijke verplichting. Wij houden daar uit principe niet zo van.
(16-03-2014)

Digitale post via MijnOverheid
Begin 2014 is de belastingdienst begonnen met het versturen van brieven met als onderwerp: Post van de Belastingdienst digitaal ontvangen via MijnOverheid. In die brief  wordt uitgelegd dat je bij de overheid een persoonlijke digitale Berichtenbox kunt openen, waarin je dan onder andere allerlei voor jou bestemde berichten van de Belastingdienst kunt ontvangen. Diezelfde Berichtenbox kun je trouwens ook gebruiken voor andere persoonlijke berichten van de overheid; de inhoud daarvan kan variëren van berichten over je eventuele kinderbijslag tot een herinnering voor de APK van je auto. Naar verwachting zullen in de toekomst uiteraard steeds meer overheidsdiensten van deze Berichtenbox gebruik gaan maken.
Als je hierin geïnteresseerd bent kun je je (eenmalig) aanmelden via www.mijnoverheid.nl/. Om je digitale Berichtenbox te activeren heb je echter wel een zogeheten DigiD nodig. Heb je die niet, dan kun je daarvoor terecht op www.digid.nl   . . . waarbij je overigens voor het aanvragen van zo’n DigiD wel je burgerservcienummer – het vroegere SoFi-nummer – bij de hand moet hebben.
Lijkt dit je wat? Dan kun je bovendien nog instellen dat je telkens een e-mail ontvangt zodra de overheid iets nieuws in je Berichtenbox heeft gelegd.
Ongeacht of je je wel of niet voor deze Berichtenbox hebt aangemeld blijf je post van de Belastingdienst gelukkig ook nog op papier ontvangen. Dat geldt zowel voor belastingaanslagen en dergelijke als voor beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen over bijvoorbeeld je huur- en/of zorgtoeslag.
Mededeling voor klanten van ons kantoor: voor ons blijft het van belang dat je ons kopieën stuurt, brengt of mailt van alle aanslagen en beschikking (graag zowel van de vóór- als achterkant) die je van de Belastingdienst krijgt toegestuurd.
(09-01-2014)

Zelfstandigenaftrek blijft behouden
In het belastingplan voor 2015 had de regering zich voorgenomen de zogeheten zelfstandigenaftrek voor ondernemers te schrappen. Deze aftrekpost, bedoeld voor ondernemers die jaarlijks minimaal 1225 uur aan hun onderneming besteden, levert zelfstandigen met een gering inkomen een belastingvoordeel van circa €  3.000,= per jaar op.
Hoewel deze aftrek in het leven is geroepen om zelfstandigen te compenseren voor alle risico’s die zij lopen en voor hun vaak belabberde pensioenopbouw leek het erop dat deze met ingang van 2015 zou sneuvelen door de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet. De beoogde belastingopbrengst van deze maatregel bedroeg namelijk 500 miljoen euro op jaarbasis.
Maar het kabinet Rutte-II had er in oktober 2013 gelukkig veel voor over om niet ten val te komen. Daardoor is in de onderhandelingen met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP overeengekomen de zelfstandigenaftrek bij nader inzien niet af te schaffen of te verlagen. En dat was voor veel ondernemers een enorme opluchting.
(14-10-2013)

BTW-aangiftebrief is vervallen per 1 januari 2014
Wie BTW-aangifte moet doen kreeg altijd aan het einde van ieder tijdvak een blauwe enveloppe toegestuurd, met daarin een roze formulier (de zogeheten Aangiftebrief Omzetbelasting) en een acceptgirokaart. Grote ondernemers ontvingen deze aangiftebrief maandelijks, andere per kwartaal of maar één keer per jaar.
Omdat ondernemers al een paar jaar geleden verplicht werden om hun BTW-aangifte elektronisch in te dienen verdween die aangiftebrief vaak snel in de prullenbak, en als er bovendien elektronisch betaald werd kon ook de acceptgirokaart daarna bij het oud papier. Met ingang van 2014 heeft de belastingdienst deze papierverslindende procedure daarom aangepast.
Voortaan krijgen BTW-plichtige ondernemers jaarlijks nog maar één brief, waarin wordt bekendgemaakt hoe vaak er aangifte moet worden gedaan, vóór welke datum het eventueel verschuldigde bedrag van die aangifte betaald moet zijn, en welk betalingskenmerk je daarbij moet vermelden. Het is dus raadzaam om die gegevens in je agenda te noteren, en de brief bovendien goed te bewaren.
Wie daaraan niet genoeg heeft kan zich bovendien bij de belastingdienst aanmelden voor een extra service, waarbij je er per e-mail aan wordt herinnerd dat je (weer) een BTW-aangifte moet indienen. Om daarvan gebruik te kunnen maken heb je echter wel een inlogcode en een wachtwoord nodig, om binnen te kunnen komen op het beveiligde deel van de website van de belastingdienst. Heb je zo’n code en wachtwoord niet (of niet meer) dan kun je die aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Uiteraard moet je daarbij wel je burgerservicenummer paraat hebben.
(03-10-2013)